ماسه ریخته گری

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
Info@atoorref.com
88074718
88570781- 2
1
info@psat.ir
0282 2894069
0282 2894067&8
2
sanand@neda.net
88055336
88030370
توليد ماسه چسبدار ايران
3
silicasand@silicasand-mfg.com
88765732
88768417
تامين ماسه ريخته گري
4
info@chirook.ir
0311-6266857
0311-6266856
5


بازگشت