موتور و گیربکس

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
spc@ir-elecon.com
88614596
88610231 - 5
1
info@atlasdibaco.com
88330381 - 4
88330381 - 4
مهندسی بازرگانی اطلس دیبا - تکووستینگهاوس
2
gs_sanat@yahoo.com
33919916
33951757-33924084
گشتاور صنعت
3
cphip@hotmail.com
33935702
33947912
SUMITOMO
5
info@pdrive.ir
88674510-12
88674510-12
6
info@partsanat.com
88887809
88662288
7
info@mrghaemi.com
33914953
33906936
8
lspars@parsonline.net
88742093
88757174-5
9
info@shakerin-gearbox.com
3802461
3804844-5
10
info@patentco.net
88719592
88716914
11
----
88724472-3
88724472-3
12


بازگشت