حمل و نقل بین المللی

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
kasraie@perse-ir.com
88742800
88742910-12
1
faraji@donyagard.ir
88826877
88823450
دنیاگرد
2
douraghi_import@softhome
.net
88307453
88302066-8
ِDachser
3
tehran@rahbanan.com
88820376
88825901-3
Europe to Iran
4
info.tehran@kuehne-negal
.com
88794598
88794597
کالا ناوگان شرق
5
morsel@apadana.com
88963560
88956378
مرسل
6
contact@hirad.net
88716311-3
88717091-3
هیراد
7
majd@overseasgrp.com
88301497
88825899
8
info@tehran-co.com
88754629
88737051-2,88795066
9
unitedsea@dpimail.net
88727179-88712906
88725582
دریای متحد
10
tehran@azimtarabar.com
88701134
88701148
11
daryadoragh@yahoo.com
0651-2226663
0651-2228417
شركت خدماتي دريا دورق
12
---
88810118
88820162
دلتار بار
13
---
88771994
88872830
14بازگشت