ماشين سازان

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
mail@mehr-machine.com
88731024
8850 3900 - 3
1
info@azarab.ir
0861-313 4382
0861-313 6201-9
2
info@dena-co.ir
0292-3423584
0292-3423582-3
3
info@maxsptools.com
46897184
46897185
4
cimansazan@cimansazan
.com
88765140
88734924
5
info@emmc.ir
88778925
88778912
6
info@ime-co.com
88011836
88009653 -79
7
info@jdevs.com
77455003
77455001 -2
8
info@mangan-co.com
88739646
88757075
9
info@teifsepahan.com
0311-6624030
0311-6612386
10
info@payagostaresh.com
44001273
44001274-5
11
info@mehreganmachine
.com
66860647
66891297,66894284
12
info@kohranggroup.com
0335-3482600
0335-3483702-9
13
marketing_dep@parssanaat.com
88892788
88890773
14
info@momtazan.com
88721551
88702965-7
15
info_ysp@yahoo.com
66011209
66017064
16
info@axonsazeh.com
0262-3423776
0262-3423452
17
info@rowshansanaat.com
0262-3422732
0262-3423803-5
18
info@kavianco.com
88286180
88286181
رهاورد کاویان
19
info@eaf-co.com
88754759
88756678
20
info@yaftehps.com
66011209
66011209
21
promac@vsnl.com
091-80-26321204
091-80-26320372-3
22
yektaandish@sme.ir
0335 3483558
0335 3483556-7
23
karoon_khozestan@yahoo
.com
88554249
88710208
24
info@fitco-ir.com
88734919
88734219
25
info@gatcocrane.com
88845249
88848494-95
26
info@ghaemreza.com
0311-6245568
0311-6281020
27
info@sazokar.com
0262-3837580
0262-3834833
28
info@mapnablade.com
0261-6618295
0261-6619300
29
info@asanceram.com
88713648
88729571
30
info@avasanatbani.com
0229-4467335
0229-4467333
31
info@exciton.ir
0262-3830509
0262-3830510
32
info@tapkaco.com
88301438
88301438
33
info@sholehsanat.com
88965163
88972282
34
info@rowshansanaat.com
0262-3422732
0262-3423803
35
info@sadrafan.com
77642383
77652767
36
teif@teifpardazan.com
29903235
22431969
37
info@farayandtarh.com
55263105
55273266
38
mo.monesf@gmail.com
66433791
66948130
39
info@damavandfurnace
.com
0221-2585311
0221-2583169
40


بازگشت