پروژه های فولاد

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
نام شرکت
ر
مجتمع فولاد ذوب آهن ازنا
1
مجتمع فولاد زنجان
2
مجتمع فولاد بویراحمد
3
فولاد بوشهر
4
فولاد ماهنشان
5
کارخانه فولاد کویر-آران و بیدگل
6
فولاد آلیاژی عجب شیر
7
کارخانه نورد فولاد گلستان
8
کارخانه فولاد سبزوار
9
فولاد طرح میانه 10
صنایع فولاد اخگر
11
فولاد تالش
12
فولاد خرمشهر
13
فولاد مهریز
14
مجتمع فولاد مسجد سلیمان
15
میانه - طرح میدرکس
16
چهار محال بختیاری - طرح میدرکس
17
شادگان - طرح میدرکس
18
نی ریز - طرح میدرکس
19
قائنات - طرح میدرکس
20
بافق - طرح میدرکس
21
سبزوار - طرح میدرکس
22
سیرجان - طرح میدرکس
23
فولاد امیرکبیر کاشان
24
صبای خلیج فارس
25