صنایع مس

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید

فعالیت
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
تولیدکننده شمش مس
epr@nicico.com
88717965
88711101-7
1
تولیدکننده شمش مس
---
0392 4297002
0392 4297001
مس میدوک
2
تولیدکننده انواع لوله با آلياژهای مس، مس فسفردار، کاپرنيکل و آدميرال براس
marketing@csp.ir
82166969
82166601
3
تولیدکننده شمش مس
sungun@kanoon.net
0426 2228971
0426 2228972
4
تولیدکننده شمش مس
---
---
---
مس خاتون آباد
5
تولیدکننده شمش مس
epr@nicico.com
0391 2883333& 5323288
0391 2882222& 2884444 & 2882000
6
تولیدکننده شمش مس و ضایعات فولاد و آلومینیوم
--
0331-2724246
0331-2724246
شمش مس ایران
7
تولید مفتول مسی
info@copperworld.net
88313826
88313826
8