شركتهاي فرآوری محصولات فولادی

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
info@radin-ind.com
44545100 -1
44545102 - 12
1
commercial@semnanmills
.com
88731540
88502527-50
2
publicrelation@insigroup
.com
0611 3310060
0611 3310050-59
3
arpco@arpcosteel.com
0611-3310360
0611-3392614
4
info@iranalloysteel.com
7254680
7253090
5
info@aryasteel.com
0351-7272265
0351-7272288
6
info@ferroazana.com
88779330
88797033
7
info@nws-grp.com
0441-4344260
0441-4344220-4
8
mail@mehr-machine.com
88741023
88503900-3
9
info@mehreganjoint.com
77520329
77522816
10
info@greekmaku.com
88304213
88810418
11
info@chainpaksal.com
66806774
6606774
12
info@piekar-sanat.com
0311-6283600
0311-6257800
13
info@techctrlicc.com
88724924
88701112
14
info@partosanat.com
88887809
88662288
15
info@tarabegin.com
0311-6241202
0311-6275029
16
tafaghodi@taban-foolad
.com
----
0241-2221212 - 2221733
17