به گزارش می‌متالز، مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۳ معادل با ۳۱۲ هزار و ۸۹۸ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال بوده است. از مجموع سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در دوره یک‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳، ۵۸.۲ درصد به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه، ۳ درصد به سرمایه‌گذاری در واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ۰.۰۷ درصد به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی، ۳۸.۳ به سهام سایر شرکت‌ها و ۰.۴۳ درصد به سرمایه‌گذاری در اختصاص داشت. مجموع درآمد‌های عملیاتی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در دوره یک‌ماهه فروردین ۱۴۰۳ نسبت به دوره یک‌ماهه اسفند ۱۴۰۲ با کاهش ۹۹ درصدی همراه گردید و از ۵۰۵ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال به ۵ میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال رسید. از مجموع درآمد عملیاتی این شرکت در دوره یک‌ماهه فروردین ۱۴۰۳، ۱۰۰ درصد به سود فروش سرمایه‌گذاری‌های این شرکت اختصاص دارد. در حالی که در دوره یک‌ماهه اسفند ۱۴۰۲، ۵ درصد از مجموع درآمد عملیاتی این شرکت به درآمد سود سهام، ۳۵ درصد به سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها، ۶۰ درصد به سایر درآمد‌های این شرکت اختصاص داشت. روند تغییرات سرمایه‌گذاری در سهام “ومعادن” مجموع سرمایه‌گذاری‌های در سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در دوره یک‌ماهه فروردین ۱۴۰۳ با رشدی ۰.۵ درصدی از ۳۰۱ هزار و ۷۰۹ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال به ۳۰۲ هزار و ۳۳۷ میلیارد و ۱۶۶ میلیون ریال افزایش پیدا کرد. این شرکت در پایان فروردین ۱۴۰۳ بر روی ۵۸ شرکت بورسی و غیربورسی سرمایه‌گذاری نمود که از بین این ۵۸ شرکت، ۱۹ شرکت در بازار بورس و ۳۹ شرکت در خارج از بازار بورس به فعالیت مشغول هستند. لازم به ذکر است که در ابتدای فروردین سال جاری، سرمایه‌گذاری‌های «ومعادن» بر روی ۵۹ شرکت بورسی و غیربورسی انجام گرفت. از مجموع سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در پایان فروردین امسال، ۶۰ درصد به سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در شرکت‌های فعال در بازار بورس و ۴۰ درصد به سرمایه‌گذاری این شرکت در شرکت‌های فعال در خارج از بازار بورس اختصاص داشت. مجموع درآمد‌های فروردین ۱۴۰۳ «ومعادن» شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات از مابه‌التفاوت ارزش روز و ارزش سرمایه‌گذاری‌های پرتفوی بورسی خود در فروردین ۱۴۰۳ درآمدی ۱،۳۱۷ هزار و ۶۱۹ میلیارد و ۴۷۱ میلیون ریالی را حاصل نمود. «ومعادن» سهام شرکت‌های تامین مواد اولیه فولاد صبانور، سایر شرکت‌های خارج از بورس و حق تقدم کابل شهید قندی را که به بهای ۲۵ هزار و ۹۵ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال کسب نموده بود را به همان قیمت واگذار نمود. بر این اساس این شرکت از واگذاری سهام شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور، سایر شرکت‌های خارج از بورس و حق تقدم کابل شهید قندی در فروردین سال جاری هیچ‌گونه درآمدی کسب نکرد. تغییرات پرتفوی بورسی و غیربورسی «ومعادن» ارزش سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات طی دوره یک‌ماهه فروردین ۱۴۰۳، ۱۸۲ هزار و ۱۷۳ میلیارد و ۴۶ میلیون ریال بود که در پایان یک‌ماهه مذکور به ۱۸۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد و ۸۴۲ میلیون ریال افزایش یافت. همچنین ارزش روز پرتفوی بورسی این شرکت طی دوره یک‌ماهه فروردین سال جاری حدود ۳ درصد افزایش یافت و از ۱،۴۵۷ هزار و ۴۹۸ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال به ۱،۴۹۹ هزار و ۸۲۰ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال رسید. «ومعادن» ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی خود را در فروردین ۱۴۰۳ حدود ۰.۵ درصد معادل با ۵۹۹ میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال افزایش داد. نهایتا ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی این شرکت طی یک‌ماهه فروردین ۱۴۰۳ از ۱۱۹ هزار و ۵۳۶ میلیارد و ۳۲۹ میلیون ریال، به ۱۲۰ هزار و ۱۳۶ میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال افزایش نمود. افزایش سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در فروردین ۱۴۰۳ مبلغی معادل با ۵ هزار و ۷۲۷ میلیارد و ۲۳۳ میلیون ریال را بابت افزایش سرمایه‌گذاری‌های بورسی خود پرداخت کرد. همچنین این شرکت بابت افزایش سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی خود در فروردین سال جاری مبلغ ۱۹ هزار و ۹۹۵ میلیارد و ۹۹۴ میلیون ریال را پرداخت نمود. «ومعادن» در فروردین سال جاری سرمایه‌گذاری‌های خود را بر روی شرکت‌های بورسی از قبیل: شرکت کابل‌های مخابراتی شهید قندی افزایش داد و در افزایش سرمایه شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور مشارکت نمود. افزایش سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی «ومعادن» در فروردین امسال بر روی شرکت سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات بود.
WWW.IRANSTEEL.NET