بررسی آمارهای سامانه کدال حاکی از فروش ۵۳۸ هزار و ۹۱ میلیارد و ۱۹۱ میلیون ریالی گل گهر از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه و رشد ۷۲ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. به گزارش معدن۲۴، گل گهر در ۱۰ ماهه امسال موفق به صادرات گندله به ارزش ۳۱ هزار و ۲۶۰ میلیارد و ۲۵ میلیون ریال شد. در این مدت ۷۲ هزار و ۱۰۳ تن گندله ریزدانه، ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۱۹ تن کنسانتره و ۱۰ میلیون و ۲۸ هزار و ۱۵۸ تن گندله در این شرکت تولید شد. استیل‌پرایس برگزار می‌کند: دومین کنفرانس اکتشاف
WWW.IRANSTEEL.NET