شرکت فولاد مبارکه از انعقاد قرارداد احداث خط ورق رنگی لوازم خانگی به ظرفیت 120 هزار تن در سال و به ارزش 4.2 هزار میلیارد تومان خبر داد. شرکت فولاد مبارکه از انعقاد قرارداد احداث خط ورق رنگی لوازم خانگی به ظرفیت 120 هزار تن در سال و به ارزش 4.2 هزار میلیارد تومان خبر داد. "فولاد" اعلام کرد: قرارداد احداث خط ورق رنگی لوازم خانگی به ظرفیت 120 هزار تن در سال با شرکت مهندسی بین المللی به ارزش 4.2 هزار میلیارد تومان منعقد شد. تاریخ مؤثر اجرای قرارداد از 7 بهمن سال 1404 در نظر گرفته می شود.
WWW.IRANSTEEL.NET