به گزارش تجارت‌نیوز، ظرفیت کل پروژه‌های نیروگاه‌های جدید برق صنایع و معادن به ۱۷ هزار و ۱۲۲ هزار مگاوات رسید که سهم صنعت فولاد در احداث نیروگاه به ۱۲ هزار و ۴۸۳ مگاوات رسیده است. همچنین در این استراتژی؛ سهم حوزه آلومینیوم ۲ هزار و ۱۱۹ مگاوات، مس ۹۶۰ مگاوات و سایر صنایع یک هزار و ۵۶۰ مگاوات است. در راستای اجرای تفاهمنامه اولیه وزارتخانه‌های صمت و نیرو برای احداث نیروگاه های جدید صنایع و معادن؛ با توجه به افزایش تعداد ساختگاه‌ها و ظرفیت‌های جدید نیروگاهی؛ میزان ظرفیت‌ها افزایش یافته است. برنامه ساخت نیروگاه صنایع و معادن از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شد و در عمده استان‌های کشور در حال اجرا است.
WWW.IRANSTEEL.NET