برنامه برگزاری مجامع فولاد

مکان زمان دستور جلسه نوع مجمع نام شرکت
مشهد 9:0
1391/03/04
تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به اسفند ماه 90 عادی سالانه فولاد خراسان
اهواز 10:0
1391/03/06
تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به اسفند ماه 90 عادی سالانه نورد و لوله اهواز
کرمان 11:0
1391/03/07
تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به اسفند ماه 90 عادی سالانه فرومولیبدن کرمان
خیابان ولنجک- کوچه ششم-باشگاه بانک رفاه 15:0
1391/03/09
تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به اسفند ماه 90 عادی سالانه نسوز ایران
شهرک غرب- پژوهشگاه نیرو 9:0
1391/03/10
تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به اسفند ماه 90 عادی سالانه چادرملو
خیابان فردوسی جنوبی- کوچه عبدالحمید کوشک مصری- پلاک 18 9:0
1391/03/10
تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به اسفند ماه 90 عادی سالانه معدنی دماوند